پوشرنگ روغنی مات

فام:سفید،مشکی،قهوه ای،سبز
بسته بندی:نیمی،کیلو،گالن و حلب
پوشرنگ روغنی مات تابش برپایه رزین های آلکیدی بوده و از پوشش و چسبندگی عالی برخوردار می باشد.این پوشرنگ را می توان در داخل و خارج ساختمان و بر روی سطوح چوبی،گچی و فلزی اعمال نمود.
پوشرنگ های مات تابش سریع خشک تر نسبت به پوشرنگ های براق بوده بطوریکه زمان خشک شدن سطحی 1 ال 2 ساعت بوده و خشک شدن کامل بستگی به شرایط محیطی دارد.
پوشرنگ روغنی مات تابش درحال حاضر در فام های سفید،مشکی،قهوه ای و سبز تولید شده و سایر فام ها به سفارش مشتریان تولید می شود.