جلای آلکیدی(وارنیش)

بسته بندی:ربعی،نیمی،کیلو،گتلن و حلب
جلای آلکیدی براق(وارنیش) تابش جهت پوشش کلیه سطوح چوبی داخل ساختمان،مبلمان،کابینت،درب های چوبی و موارد مشابه پیشنهاد می گردد.
جلای آلکیدی براق تابش دارای چسبندگی و مقاومت فوق العاده در برابر سایش بوده و مانع از ورود هوا به سطح نهایی می شود.