اطلاعات تماس
  دفتر مرکزی مشهد :    3-7283552 - 7291394 (0513)
  تلفن کارخانه :    3533355 - 3534401 (0513)
  ادرس دفتر مشهد: خیابان مجد شمالی روبروی مجد35
  ادرس کارخانه : کیلومتر25 جاده فریمان
 ایمیل سایت :    info@tabeshrang.com
  کانال تلگرامی تابش :    tabeshrang.com@
  www.tabeshrang.com
  فروش :    09151112729 - 09151089224